O mašince Tomášovi 5

Pomůcka:

NICHE, ECO, EOS, REMY

Ovládání programu:

@
Zapíše písmeno CH

Šipky
Změna vybraného políčka

Mezerník
Změň směr doplňování

Home/End
Vyber začátek/konec aktuálního slova

CTRL+SHIFT+N
Vymaž veškerý obsah křížovky

Křížovka č.245

 1234567891011121314
A#             
B              
C              
D              
E              
F              
G              
H              
I              
J              
K              
L              
M              
N              
O              
 

Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.

Vodorovně
BSLEPIČÍ SLABIKA; ZKR. RUSKÉ VÝZVĚDNÉ SLUŽBY; FLINK
CLATINSKY VZDUCH; NĚM. ČLEN URČITÝ; DOKONČEN
DČÁST HLAVY; TERÉNNÍ BĚH; ZN. TITANU
EDOMÁCKY ANNA; ROH; ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKA
FZN. NIKLU; CHEM. ZN. OXIDU OLOVNATÉHO; NÁZEV PÍSMENE CH; DĚTSKÉ CITOSLOVCE
GMATEMATICKÁ ZKRATKA (TANGENS); SPZ OKRESU ČESKÁ LÍPA; HOSTINEC
HUMYVADLO; NEJVYŠŠÍ KARTA; POUZE (NÁŘ.)
ICITOSLOVCE ÚDIVU; DŘINA
JEURIPIDOVO DRAMA; INSTINKTY; OTEC (KNIŽNĚ)
KKOČKOVITÁ ŠELMA; KOČKA (EXPR.); KONĚ (BÁSN.)
LANGL. DOMÁCÍ ZVÍŘE; PLATIDLO INDIE; PŘEVRAT
MZKR. AMPÉRHODINY; KOMPLETNÍ; IZRAELSKÝ KRÁL
NZN. JEDNOTKY PRÁCE (KILOKALORIE); UKAZOVACÍ ZÁJMENO; ITAL. PROZAIK
OFR. ATOL; STŘELY; NEPROPUSTNÁ HORNINA
Svisle
2TYRAN; TŘETÍ NEJVYŠŠÍ HORA ALP; LAMA ALPAKA
3ZAČÁTEK TAJENKY
4NÁŠ BÁJNÝ KNÍŽE; ZEMĚMĚŘIČ ; STARŠÍ VZTAŽNÉ ZÁJMENO
5DRŽADLO (NÁŘEČ); ÚKAZ; HRANIČNÍ POPLATEK
6NA KTERÉM MÍSTĚ; SPZ BANSKÁ BYSTRICA; OBCHODNÍ AKADEMIE; ZÁPOR
7ZN. GERMÁNIA; STUDENTSKÁ UBYTOVNA; MUŽSKÉ JMÉNO (25.1.)
8VELKÉ PTAČÍ PERO; OZNAČENÍ NAŠICH AUT; BODÁNÍ
9SHON; LÁTKA NA OVINUTÍ NOHOU; INIC. PILAROVÉ
10NÁŠ MALÍŘ; DOMÁCKY ADOLF; ČÁSTI TÝDNE
11PLANETKA; BETONOVÉ STROPY; DĚTSKÝ POZDRAV
12INICIÁLY TUČNÉHO; PŘÍMKA DOTÝKAJÍCÍ SE KŘIVKY; CITOSLOVCE BOLESTI
13KONEC TAJENKY
14ŘÍMSKY 57; KRASLICKÝ HUDEBNÍ PODNIK; DOLINA