O mašince Tomášovi 5
 • Zpět
 • Pomůcka:

  NICHE, ECO, EOS, REMY

  Ovládání programu:

  @
  Zapíše písmeno CH

  Šipky
  Změna vybraného políčka

  Mezerník
  Změň směr doplňování

  Home/End
  Vyber začátek/konec aktuálního slova

  CTRL+SHIFT+N
  Vymaž veškerý obsah křížovky

  Křížovka č.245

   1234567891011121314
  A#             
  B              
  C              
  D              
  E              
  F              
  G              
  H              
  I              
  J              
  K              
  L              
  M              
  N              
  O              
   

  Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.

  Vodorovně
  BSLEPIČÍ SLABIKA; ZKR. RUSKÉ VÝZVĚDNÉ SLUŽBY; FLINK
  CLATINSKY VZDUCH; NĚM. ČLEN URČITÝ; DOKONČEN
  DČÁST HLAVY; TERÉNNÍ BĚH; ZN. TITANU
  EDOMÁCKY ANNA; ROH; ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKA
  FZN. NIKLU; CHEM. ZN. OXIDU OLOVNATÉHO; NÁZEV PÍSMENE CH; DĚTSKÉ CITOSLOVCE
  GMATEMATICKÁ ZKRATKA (TANGENS); SPZ OKRESU ČESKÁ LÍPA; HOSTINEC
  HUMYVADLO; NEJVYŠŠÍ KARTA; POUZE (NÁŘ.)
  ICITOSLOVCE ÚDIVU; DŘINA
  JEURIPIDOVO DRAMA; INSTINKTY; OTEC (KNIŽNĚ)
  KKOČKOVITÁ ŠELMA; KOČKA (EXPR.); KONĚ (BÁSN.)
  LANGL. DOMÁCÍ ZVÍŘE; PLATIDLO INDIE; PŘEVRAT
  MZKR. AMPÉRHODINY; KOMPLETNÍ; IZRAELSKÝ KRÁL
  NZN. JEDNOTKY PRÁCE (KILOKALORIE); UKAZOVACÍ ZÁJMENO; ITAL. PROZAIK
  OFR. ATOL; STŘELY; NEPROPUSTNÁ HORNINA
  Svisle
  2TYRAN; TŘETÍ NEJVYŠŠÍ HORA ALP; LAMA ALPAKA
  3ZAČÁTEK TAJENKY
  4NÁŠ BÁJNÝ KNÍŽE; ZEMĚMĚŘIČ ; STARŠÍ VZTAŽNÉ ZÁJMENO
  5DRŽADLO (NÁŘEČ); ÚKAZ; HRANIČNÍ POPLATEK
  6NA KTERÉM MÍSTĚ; SPZ BANSKÁ BYSTRICA; OBCHODNÍ AKADEMIE; ZÁPOR
  7ZN. GERMÁNIA; STUDENTSKÁ UBYTOVNA; MUŽSKÉ JMÉNO (25.1.)
  8VELKÉ PTAČÍ PERO; OZNAČENÍ NAŠICH AUT; BODÁNÍ
  9SHON; LÁTKA NA OVINUTÍ NOHOU; INIC. PILAROVÉ
  10NÁŠ MALÍŘ; DOMÁCKY ADOLF; ČÁSTI TÝDNE
  11PLANETKA; BETONOVÉ STROPY; DĚTSKÝ POZDRAV
  12INICIÁLY TUČNÉHO; PŘÍMKA DOTÝKAJÍCÍ SE KŘIVKY; CITOSLOVCE BOLESTI
  13KONEC TAJENKY
  14ŘÍMSKY 57; KRASLICKÝ HUDEBNÍ PODNIK; DOLINA