Druhý díl knihy osmisměrek s detektivní zápletkou. Zahrajte si na detektiva a vypátrejte správnou odpověď, kterou najdete v tajenkách osmisměrek.
Copak se asi stalo paní Janě na golfovém hřišti?

To se dozvíte při luštění v detektivních osmisměrkách.
Knihu osmisměrek „Detektivní osmiměrky 2“ zakoupíte na stáncích s tiskem
nebo v knihkupectvích.


Křížovky - Detektivní osmisměrky 2

Pomůcka:

Ovládání programu:

@
Zapíše písmeno CH

Šipky
Změna vybraného políčka

Mezerník
Změň směr doplňování

Home/End
Vyber začátek/konec aktuálního slova

CTRL+SHIFT+N
Vymaž veškerý obsah křížovky

Číselná křížovka č.181

Dosaďte místo čísel písmena a prázdná políčka vyplňte slovy,
tak aby dávala smysl. Tajenku najdete ve žlutých políčkách v řádcích za sebou.

#             
              
              
       Č     
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
#12345678910 1112131415 16171819202122#
 Č                       
#2324 
    
 

Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.

#             
 11  19 15  14  
 21 14  17 12 11  17 18 11  
 19   14 11  
 22 19  12 20  11 14   
 19 14  11  23 12 14  
   14 22 24  15 19 10 22  
 17  14  17  14 14  
 19 17 21  24 22  15  
 21 16  20 11   
 13 18 11 14 21  20    
    11 19 12 20 22 22  
 14 13 21 19 21  16 21 22 14 18  
 24 14 22 16  21 18  20