Vítejte v zoo

Pomůcka:

Ovládání programu:

@
Zapíše písmeno CH

Šipky
Změna vybraného políčka

Mezerník
Změň směr doplňování

Home/End
Vyber začátek/konec aktuálního slova

CTRL+SHIFT+N
Vymaž veškerý obsah křížovky

Křížovka č.180

 12345678910111213
A#            
B             
C             
D             
E             
F             
G             
H             
I             
J             
K             
L             
M             
N             
O             
P             
 
Vodorovně
BLAVICE (NÁŘEČ); X; NĚM. BABIČKA
CSLOVINSKÁ ZNAČKA LYŽÍ; FR. ŘEKA; POLOVINA
DVPŘED; ŠPIŽÍRNA
ESLOVEN. JENOM; PLANETKA; NÁZEV ZNAČKY DUSÍKU
FŠACHOVÝ KONEC; KANAD. ŘEKA; NEMOC KLOUBŮ
GZN. VÝTAHŮ; CITOSLOVCE ÚDIVU; ŽABÍ CITOSLOVCE
HBŘICHO (OBEC); VELKÝ DUŽNATÝ PLOD
ILKÁT; DOMÁCKY BARBORA
JRŮŽEK; AMERICKÝ HUDEB. SKLADATEL
KSTARÉ BRÝLE; PRUDKÉ POHNUTÍ MYSLI
LÚTOČNÝ HMYZ; ROZEDNÍVAT; SLEPIČÍ SLABIKA
MAVŠAK; UNIKNUTÍ; PODÁNÍ PACKY
NNÁZEV ZNAČKY DRASLÍKU; OHNUTÍ; POSTEL
OKORÁLOVÉ OSTROVY; NÁJEMNÉ (ZAST.)
PVLASTNÍ TINĚ; HLAVNÍ MĚSTO ANGLIE (VELKÁ BRITÁNIE)
Svisle
2KOČKOVITÁ ŠELMA; DRUH PSA; VYDÁVAT ZVUK
3HORSKÝ SKŘÍTEK; TRUMF V BRIDGI; TELEFONOVATI
4začátek tajenky; OSOBNÍ ZÁJMENO
5ANEBO (ZAST); KŮLNY NA SENO; DOMÁCKY OLIVER
6VĚNOVANÝ PŘEDMĚT; VÁNOČNÍ RYBA; UHYNUTÍ
7REZIGNOVANÝ SOUHLAS; ČÁST VOZŮ; ZN. TELLURU; ČÁSTI TÝDNE
8SPZ KARVINÉ; BÁSEŇ (ZAST.); LIDOŽROUT
9ŠKOLNÍ POTŘEBA; INICIÁLY PREZIDENTA BENEŠE; CIZOKRAJNÝ PLOD; SPZ ROKYCAN
10DĚTSKÝ POZDRAV; BÍLÉ VÍNO Z ČERVENÉ RÉVY; POLNÍ ROSTLINA
11VLASTNÍ PRIMÁTŮM; MALÝ DVŮR; BÝVALÁ JEDNOTKA SÍLY
12konec tajenky
13ŽENSKÉ JMÉNO (13.8.); ČERVENÁ BARVA; ANGL. OCEÁN