Pohádkový svět
 • Hlavní strana
 • Zpět
 • Pomůcka:

  LOOK, SAVART

  Ovládání programu:

  @
  Zapíše písmeno CH

  Šipky
  Změna vybraného políčka

  Mezerník
  Změň směr doplňování

  Home/End
  Vyber začátek/konec aktuálního slova

  CTRL+SHIFT+N
  Vymaž veškerý obsah křížovky

  Křížovka č.49

   12345678910111213
  A#            
  B             
  C             
  D             
  E             
  F             
  G             
  H             
  I             
  J             
  K             
  L             
  M             
  N             
  O             
  P             
  Q             
  R             
   
  Vodorovně
  BNÁŠ SPISOVATEL; HROMADNÉ ODESLÁNÍ OBYVATEL
  CZAČÁTEK TAJENKY
  DFILTR; POSKYTNOUT SLEVU
  EZN. ELEKTRONVOLTU; MODEL SPOTŘEBIČŮ BOSCH; ZN. ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
  FCITOSLOVCE ÚDERU; ANGL. ANO; JMÉNO BÁSNÍKA HOLZE
  GZN. ARSENU; INIC. STEVENSONA; ŠACHOVÝ VELMISTR
  HPŘÍKŘE; SPOJKA; DUŠE U ST. EGYPŤANŮ
  ISTŘED TAJENKY
  JKOVÁŘSKÉ UHLÍ; SKLUZ; JEDNOTKA ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU
  KKÓD ITÁLIE; NEODBORNÍK; SVĚTADÍL
  LTÍŽE; NÁZEV HLÁSKY; INICIÁLY CRUISE
  MFR. KRÁL; TŘESENÍ
  NPROTIKLAD; SLEPIČÍ SLABIKA; INDONÉS. OSTROV
  OPŘEDLOŽKA; PENĚŽNÍ OBNOS; ŘÍMSKÝCH 1950
  PNÁZEV HLÁSKY S; Z JISTÉ STRANY; OBCHODNÍ AKADEMIE
  QKONEC TAJENKY; SOUBOR PROSTŘEDKŮ
  RPROVAZ; SKLADBA PRO 3 NÁSTROJE
  Svisle
  2GRIMASA; CHORVATSKÉ MĚSTO; ESPERANTSKY OPERA
  3DRUHÁ TRÁVA NA LUKÁCH; ČÍSLOVKA ŘADOVÁ URČITÁ; POSYPÁNÍ
  4PULS; NÁŠ MODERÁTOR; FEUDÁLNÍ SÍDLO; CITOSLOVCE CHRČENÍ
  5PRACOVAT S PLUHEM; OZNAČENÍ KRÁTKÉ ZPRÁVY NA MOBILU; POHLED (ANGL.); NEDOBRÁ
  6PASTI; POŘÍDITI OPIS; KRÁTKÝ TV VSTUP
  7ZKR. AMPÉRHODINY; LATINSKY VZDUCH; OMAMNÉ LÁTKY; JMÉNO HAVAROVANÉ RUSKÉ JADERNÉ PONORKY
  8ZN. OSMIA; KLOBOUK; RAJČATA
  9OSLÍ MLÁDĚ; PATRNĚ; NÁZEV ČESKÉHO PÍSMENE; AKADEMIE VĚD
  10VÝŽIVA NEMOCNÝCH; ŘÍMSKY 49; STROMOŘADÍ; VŘÍDEK NA SLIZNICI JAZYKA
  11FR. LÉKAŘ A FYZIK; OKR. HYGIENICKÁ STANICE; SAMOTNÝ; ANGL. NEBO
  12JEDNOBAREVNÝ (Z FRANC); NAVRŠIT; LOŇSKÉHO ROKU
  13ŠICÍ VLÁKNO; DOMÁCKY OLGA; ZKR. KOMISE PRO ATOMOVU ENERGII (ATOMIC ENERGY COMMISSION); BRAZIL. SPISOVATEL (JORGE)