Luftwaffe vítězí
 • Zpět
 • Pomůcka:

  Ovládání programu:

  @
  Zapíše písmeno CH

  Šipky
  Změna vybraného políčka

  Mezerník
  Změň směr doplňování

  Home/End
  Vyber začátek/konec aktuálního slova

  CTRL+SHIFT+N
  Vymaž veškerý obsah křížovky

  Křížovka č.36

  Po několika sklenkách jihomoravského vína.
  Už nebudu pít - (Tajenka křížovky).
  Jovan Dezort, fotograf

   12345678910111213
  A#            
  B             
  C             
  D             
  E             
  F             
  G             
  H             
  I             
  J             
  K             
  L             
  M             
  N             
  O             
  P             
   

  Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.

  Vodorovně
  BSPOR; ZA CO; VÝHRA NA DVĚ ČÍSLA
  CNALÉVAT; CÍRKEVNÍ REFORMÁTOR (JAN); FILIPÍN. OSTROV
  DSKUPINA JEZDCŮ; EINSTEINOVY INICIÁLY; ZKR. NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY
  ESTŘÍKATI; SPOJITOSTI
  FŽENSKÉ JMÉNO (31.1.); ZN. JEDNOTKY PRÁCE (KALORIE)
  GZN. ARSENU; MALÝ KORÁLOVÝ ÚTES; NÁZEV HLÁSKY
  HFR. ŘEKA; SLOV. JINAM; TMA ČÁSTEČNÁ
  INÁJEMNÝ AUTOMOBIL; PLOŠNÁ MÍRA; DOMÁCÍ VÝROBCE POTRAVIN
  JDOMÁCKY OLGA; ŘÍMSKY 1551
  KBEZOHLEDNOST; VINNÝ
  LOMASTEK; SPZ ROKYCAN; VÝPLŇ OKEN
  MTÍSŇOVÉ VOLÁNÍ; PLAVIDLO PLACHETNÍ; ANGL. ANO
  NKOMERČNÍ BANKA; MĚNOVÁ JEDNOTKA MACAA; ZKRATKA COMPUTERU; CHEM. ZN. GALLIA
  OVODNÍ PTÁK; HUSITSKÁ ZBRAŇ
  PBIBLICKÝ PROROK; PĚKNÝ
  Svisle
  2DRUH VEPŘ. MASA; POLICEJNÍ AUTOMOBIL (ZAST.); BRÝLE
  3ZAČÁTEK TAJENKY
  4MRAVOVĚDA; SMRT; SOLMIZAČNÍ SLABIKA
  5JUVIOVÉ OŘECHY; SLOVEN. JINAK; SLOVEN. JAKÁ
  6ZMAŘITI; ZKR. ATLETICKÉHO KLUBU; KRYCÍ BARVA S VODOVÝM POJIDLEM
  7CITOSLOVCE BOLESTI; OBRAZ SVATÝCH; SKLADBA PRO 3 NÁSTROJE
  8BÝVALÁ ARMÁDNÍ ZKRATKA; POPLACH; OTEC (KNIŽNĚ); INIC. ZEDNÍČKA
  9ZN. ELEKTRONVOLTU; NÁZEV HLÁSKY; ROZHLASOVÁ ZKR. (DLOUHÉ VLNY); SPADNUTÍ
  10ZN. HLINÍKU; ANGL. POTVRZENÍ (ZKRATKA); CIZÍ ŽENSKÉ JMÉNO; HRANIČNÍ POPLATEK
  11VYSOKOŠKOLSKÁ JÍDELNA; LÍČIDLA; ZN. ZANIKLÉHO PRVKU COLUMBIA
  12KONEC TAJENKY; ŠVIHÁK
  13ŠKRABÁKY NA ČIŠTĚNÍ PLUHŮ; LETADLO (DĚTSKY); MAJÍCÍ VELKÝ NOS