Pohádkový svět
 • Zpět
 • Pomůcka:

  Ovládání programu:

  @
  Zapíše písmeno CH

  Šipky
  Změna vybraného políčka

  Mezerník
  Změň směr doplňování

  Home/End
  Vyber začátek/konec aktuálního slova

  CTRL+SHIFT+N
  Vymaž veškerý obsah křížovky

  Křížovka č.35

  Jako největší blbec se cítím, když mi někdo položí otázku
  ...(Tajenka křížovky).
  Renata Drőslerová, herečka a šansoniérka

   123456789101112131415
  A#              
  B               
  C               
  D               
  E               
  F               
  G               
  H               
  I               
  J               
  K               
  L               
  M               
  N               
  O               
  P               
   

  Vodorovně
  BSPZ VSETÍNA; BYTOST; CISTERNOVÁ LOĎ
  CNEJVYŠŠÍ VÝKONY; DŮL
  DANGL. PŘIDAT; OBEC U CHVALETIC; FR. MUŽSKÉ JMÉNO
  EBROUK; ŠEK (ŘÍDCE); SVĚTCI
  FBEZOHLEDNÝ ČLOVĚK; ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKA; ZKR. ATLETICKÉHO KLUBU
  GPOSTAVA COMEDIE DEL´ARTE; OMOTATI
  HCENA AMER. FILMOVÉ AKADEMIE; ŘÍMSKY 16; PRUDKÝ POHYB NĚČÍM OHYBNÝM
  IPOBÝVAT; MODEL AUTOMOBILKY KIA; VOJÁK
  JSPÍLAT; VELMI KRÁTKÉ VLNY; PROSTOŘEKÁ
  KŽENSKÉ JMÉNO (24.11.); BALÍK (ZAST.); ZN. ASTATU
  LSMETÁK; ZKRATKA AMERICKÉHO DOLARU; CITOSLOVCE BZUČENÍ
  MZNAČKA NA POVRCHU PŘEDMĚTŮ; SPZ PRAHA - VÝCHOD; KOŠTĚ
  NDOMÁCKY ISABELA; RMUT; PŘESPÁNÍ
  ONEKOVOVÝ PRVEK; CITOSLOVCE PODIVU; POHOŘÍ NA KRÉTĚ, MÍSTO NAROZENÍ DIA
  PNÁŠ ARCHITEKT; HOVORY; POHÁDKOVÁ BYTOST
  Svisle
  2ZABIJÁK; NEČESTNĚ; ZVUK ZVONKU
  3ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKA; MUSLIMSKÉ NÁBOŽENSTVÍ; RUSKÝ REVOLUCIONÁŘ
  4ZAČÁTEK TAJENKY
  5UKAZOVACÍ ZÁJMENO; ZKYPŘIT PLUHEM; VĚZENÍ (SLANG); OLYMPIJSKÉ HRY
  6SONDA; HÁJ; VELMI DŮLEŽITÉ OSOBY; ŽABÍ CITOSLOVCE
  7ODEČTENÍ; SPZ RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU; DĚTSKÝ POZDRAV
  8UMĚLEC PROVÁDĚJÍCÍ RYTINY; ŘÍMSKY 14; HAVÍŘ
  9OZNAČENÍ ČESKÝCH LETADEL; BARVIVO NA VEJCE; TIŠÍCÍ CITOSLOVCE; CITOSLOVCE PŘEKVAPENÍ
  10TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA (ZKRATKA); ŘÍMSKY 506; PLAZ; PROČ
  11ZKR. AMPÉRHODINY; SVOJI; TOUŠ;
  12KONEC TAJENKY
  13DOMÁCKY KLEOPATRA; DOMÁCKY IVA; ZTROUCHNIVĚT
  14STAROŘECKÁ POHŘEBNÍ OBĚŤ; MEZINÁR. SDRUŽENÍ LETECKÉ DOPRAVY; ANEBO (ZAST)
  15NOVINY VYCHÁZEJÍCÍ RÁNO; VYDÁVAT TEPLO; 20.DEN MAYSKÉHO MĚSÍCE