• Zpět
 • Pomůcka:

  ANEC, ADORE

  Ovládání programu:

  @
  Zapíše písmeno CH

  Šipky
  Změna vybraného políčka

  Mezerník
  Změň směr doplňování

  Home/End
  Vyber začátek/konec aktuálního slova

  CTRL+SHIFT+N
  Vymaž veškerý obsah křížovky

  Křížovka č.17168


   123456789101112
  A#           
  B            
  C            
  D            
  E            
  F            
  G            
  H            
  I            
  J            
  K            
  L            
  M            
  N            
  O            
  P            
   
  Vodorovně
  BDOBRÁ VŮLE POMOCI; SLOVENSKY SLEPĚ
  CHMYZOŽRAVÝ SAVEC; PATŘÍCÍ JANOVI
  DNÁČRTEK (ZAST.); SOLMIZAČNÍ SLABIKA
  EOSOBNÍ ZÁJMENO; DRTIT; DOMÁCKY RONALD
  FINIC. PÍSNIČKÁŘE MLÁDKA; ZN. HLINÍKU; SPZ OKRESU BLANSKO
  GMRTVICE (HOVOROVĚ); MALÝ ALEŠ
  HHOLANDSKÝ POLOTVRDÝ SÝR; SPISOVÁ ZNAČKA; BÁSNICKÝ ZÁPOR
  IKÓD NIZOZEMÍ; POKOŽKA; ČÁST CELKU
  JPOKYNUTÍ; INICIÁLY ZPĚVAČKY VONDRÁČKOVÉ; SOUČET
  KVĚNOVANÉ VĚCI; OBYVATEL ŠPANĚLSKA
  LVERDIHO OPERA; TÁC
  MVELKÁ CENA (GRAND PRIX); OZDOBNÝ ŠPENDLÍK NA ŠATY; V ZÁMEZÍ
  NKONĚ (BÁSN.); BALÍK Z KLESTÍ; PŘEDLOŽKA
  OMATEŘSKÉ ZNAMÉNKO; NIKOLI POUZE
  PMĚSTO V TURECKU; KORÁLOVÉ OSTROVY
  Svisle
  2OTVOR VE ZDI; NÁLEVNA; IZOGONA NULOVÁ
  3začátek tajenky
  4ODDĚLENÍ TECHNICKÉ KONTROLY; ANGL. BLÁZNIVÝ; PŘEDLOŽKA; JMÉNO HEREČ. JANŽUROVÉ
  5ANGL. VÝRAZ; ZVUK PADAJÍCÍCH KAPEK; OTROK (KNIŽNĚ); FR. JEDEN
  6VLK Z KNIHY DŽUNGLÍ; OPARY; RANNÍ VLÁHA
  7ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ VELIČINA; ZN. ELEKTRONVOLTU; TĚLNÍ VÝMĚŠEK
  8JÍZDOU SE DOSTAT DOLŮ; DŘEVĚNÁ TYČ; ŽENSKÉ JMÉNO (11.2.)
  9LESKLÝ NÁTĚR; BEÁTA (DOMÁCKY); OVOCNÁ ZAHRADA; ZKRATKA PLASTU
  10NÁZEV ZNAČKY DUSÍKU; INIC. SKLADATELE ŠČEDRINA; PARNO; HOVOROVÝ SOUHLAS
  11konec tajenky
  12OBKLAD; KILOGRAMY; ZASTÉNÁNÍ