• Hlavní strana
 • Zpět
 • Pomůcka:

  Ovládání programu:

  @
  Zapíše písmeno CH

  Šipky
  Změna vybraného políčka

  Mezerník
  Změň směr doplňování

  Home/End
  Vyber začátek/konec aktuálního slova

  CTRL+SHIFT+N
  Vymaž veškerý obsah křížovky

  Křížovka č.15126


   1234567891011121314
  A#             
  B              
  C              
  D              
  E              
  F              
  G              
  H              
  I              
  J              
  K              
  L              
  M              
  N              
  O              
  P              
  Q              
  R              
   
  Vodorovně
  BSPOJE PROVEDENÉ ŠITÍM; STŘEŠNÍ SVOD; KONČETINY
  COZDOBNÁ OBRUBA OBRAZU; KŮŇ; HLAVNÍ MĚSTO NORSKA
  DSÍDLIŠTĚ; SLUŽEBNÍ PES S HLADKOU SRSTÍ
  EANGL. NÁS; NĚMECKÉ ŽENSKÉ JMÉNO; FR. ROMANOPISEC (ALEXANDR)
  FCITOSLOVCE ÚDERU; KÓD JAZYKA ISLANDŠTINY; POPĚVEK; ZN. IRIDIA
  GPODLAHA STODOLY; ŠACHOVÝ VELMISTR; ŘADOVÁ ČÍSLOVKA
  HPEVNINA; ŘÍMSKY 14; HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA
  IHUDEBNÍ TELEVIZNÍ STANICE; DOMÁCKY TEODOR; ROZLOHA
  JOSOBNÍ ZÁJMENO; ŘÍM. ČÍSLICEMI 550; SOUČÁST ODĚVU
  KČLOVĚK S NADPRŮMĚRNOU INTELIGENCÍ; PÁKISTÁNSKÉ MĚSTO
  LDOLE; SÁZENKA
  MKVĚTINA (LID.); ANORG. SLOUČENINA KYSLÍKU S JINÝM PRVKEM; TU MÁŠ
  NHLUBOKÉ ŽENSKÉ HLASY; ČESKÝ SPISOVATEL (1937); HŘBET
  OMEZINÁR. NÁZEV SOUHVĚZDÍ LEV; VIDINY VE SPÁNKU; SPZ LITOMĚŘIC
  PZKR. ATLETICKÉHO KLUBU; ŠPATNĚ; JAPONSKÝ KRAJ
  QJEDNA ZE SKAL TROSEK; NĚHA; VERVA
  RZNAČKA SÝRA; JMÉNO HEREČ. JANŽUROVÉ; ZIMNÍ SPORTOVNÍ POTŘEBA
  Svisle
  2DŘÍK; VELKOMĚSTSKÉ ZPLODINY; PONA
  3ZAČÁTEK TAJENKY
  4JMÉNO ZPĚVAČKY SUMAC; ŘEČ; ČISTÁ HMOTNOST BEZ OBALU; SPZ BOCHUM (NĚMECKO)
  5KÓD LET. SPOL. HEMUS AIR; ZÁPADOČESKÉ MĚSTO; KOTOUČE; ZNOVU
  6OPATŘIT ODĚVEM; HEJNO; SNĚMOVNA LIDU
  7VZOREC JODIDU DRASELNÉHO; INIC. HERCE CUPÁKA; ZN. XENONU; VZOREC OXIDU SIRNATÉHO; HLEMÝŽDI
  8AMERICKÁ FIRMA VYRÁBĚJÍCÍ PROCESSORY; AFRIČAN; BUDOVY; ŘÍMSKY 4
  9OVOCE; AKADEMIE VĚD; UNIVERZITA KARLOVA; PÍSMENO ŘECKÉ ABECEDY; ZKR. ALBÁNSKÁ TISK. AGENTŮRA
  10ANGL. HUD. SKLADATEL 17.STOL (JOHN); BANKOVKA (OBEC.)
  11PŘEDPIS; ANORG. SLOUČENINA; POJIVO
  12ČÍSLICE OSM; OBYVATEL SLOVENSKA; VZDĚLÁVACÍ ÚSTAVY
  13KONEC TAJENKY; KULIČKA (ZAST.)
  14FR. ŘEKA; VINNÝ KEŘ; DAVIDŮV HRDINA; ZESÍLENÝ ZÁPOR